Producenci
Konkurs Lubimy LittleElephant

REGULAMIN KONKURSU „Lubimy Little Elephant”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w konkursie jest firma Little Elephant Piotr Orzyłowski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5342258796, REGON 380806310.
2. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
b) Nie jest pracownikiem firmy Little Elephant Piotr Orzyłowski
c) Nie jest członkiem rodziny pracownika firmy Little Elephant Piotr Orzyłowski
d) W okresie trwania konkursu nadeśle pracę konkursową – życzenia urodzinowe dla sklepu Little Elephant w dowolnej formie (np. treść pisana, praca plastyczna, graficzna, nagranie) poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym na funpagu na Facebooku;
e) Polubi funpage Little Elephant na Facebooku;
f) Polubi post konkursowy „Lubimy Little Elephant” na funpagu na Facebooku;
g) Zaprosi do zabawy minimum trzy osoby, które zagłosują na nadesłane przez zgłaszającego życzenia, polubią funpage Little Elephant oraz post konkursowy.
3. Konkurs ogłoszony jest i prowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu: na Facebooku Little Elephant https://www.facebook.com/littleelephantpl/, oraz za pośrednictwem strony internetowej https://littleelephant.pl/ w dniach od 31.07.2019 do 04.08.2019, do godziny 23:59.
§ 2 ZADANIE KONKURSOWE ORAZ ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I NAGRODY
1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu, poprzez dodanie pod postem konkursowym, zgłoszenia – życzeń urodzinowych dla sklepu Little Elephant, w dowolnej formie – np. treść pisana, grafika, rysunek, praca plastyczna, nagranie.
2. Każdy uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe.
3. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez głosowanie – dodawanie reakcji do komentarzy ze zgłoszeniem przez fanów Little Elephant w okresie trwania konkursu. Praca, która zbierze najwięcej reakcji zajmie pierwsze miejsce w konkursie; kolejne co do ilości reakcji odpowiednio drugie i trzecie miejsce.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, poprzez wiadomość prywatną na Facebooku lub wiadomość e-mail.
5. Nagrodami w konkursie są:
Za zajęcie I-go miejsca – wybrany przez Zwycięzcę wzór kąpieluszki firmy Bambino Mio spośród wzorów będących w bieżącej ofercie sklepu Little Elephant,
Za zajęcie I-go miejsca – bon o wartości 30 zł, do wydania na zakupy w sklepie internetowym Little Elephant,
Za zajęcie III-go miejsca – bon uprawniający do darmowej wysyłki zakupów dokonanych w sklepie internetowym Little Elephant.
6. Warunkiem otrzymania nagrody rzeczowej jest potwierdzenie chęci jej przyjęcia i podanie adresu wysyłki w ciągu 3 dni od dnia wysłania do niego informacji o wygranej. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci bonu na zakup w sklepie Little Elephant jest podanie adresu e-mail, na który bon ma zostać wysłany do Zwycięzcy, oraz dokonanie zakupu z użyciem bonu w terminie jego ważności. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci darmowej wysyłki zakupów ze sklepu Little Elephant jest podanie adresu e-mail, na który bon uprawniający do darmowej wysyłki ma zostać wysłany i dokonanie zakupu w terminie jego ważności.
7. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki.
8. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani na inny produkt na wniosek zwycięzcy
9. Nagroda nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie
§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że praca została stworzona na potrzeby konkursu i nie była nigdzie wcześniej publikowana, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy oraz w przypadku publikacji wizerunku, że wszystkie osoby, których wizerunek został upubliczniony wyraziły na to zgodę.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz 926) oraz w celach marketingowych.
4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. W tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych (j.w).
5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z warunków uczestnictwa zawartym w regulaminie, bądź podadzą nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu, każdorazowo o zmianie poinformuje na funpagu Little Elephant na Facebooku pod postem konkursowym.
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach liczbowych.
8. Konkurs nie jest związany w żaden sposób z serwisem Facebook, nie jest przez niego sponsorowany, popierany ani przeprowadzany.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl