Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Formularz ten należy wypełnić tylko w przypadku, chęci odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od zakupu, bez podania przyczyny (na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Little Elephant Piotr Orzyłowski

ul. Komorowska 45a

05-800 Pruszków

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) ........................................................ – cena: ..............,

2) ........................................................ – cena: ................

Numer zamówienia: .....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:........................................................................................................

Adres konsumenta:.......................................................................................................................

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:  ....................................

 

Data .............................................................                                                                 ……………………………………………….

Podpis